Test: Carl Maria von Weber

Carl Maria von Weber

Testați-vă cunoștințele despre Carl Maria von Weber:

Nume
Clasa
Email
1. Ce origine are compozitorul Carl Maria von Weber?

2. Ce genuri de lucrări a compus Carl Maria von Weber?

3. Menționați 3 titluri de opere din creația acestuia:

4. Ce semnifică termenul „Freischutz”, în legenda populară?