Test: Expresionismul în muzică

Testați-vă cunoștințele despre Expresionismul în muzică!

Name
Email
Clasa
1. Ce reprezintă expresionismul?

2. Care sunt trăsăturile estetice valorificate de reprezentanții acestei orientări?

3. Marcați care sunt compozitorii reprezentativi ai acestei perioade:

4. Ce reprezintă sistemul serial dodecafonic?

5. Care sunt lucrările compuse de A. Schönberg?

6. Cine este autorul operei Wozzeck?

Vă mulțumim pentru participare!