Test: Sabin Drăgoi

sabin-dragoi

Testează-ți cunoștințele despre Sabin Drăgoi:

Name
Email
Clasa
1. Cine a fost Sabin Drăgoi?

2. Menționați trei trăsături de limbaj specifice creației compozitorului Sabin Drăgoi.

3. Enumerați trei lucrări importante din creația compozitorului.